ศาลจำคุก8ปีบิ๊กรอยเนทแต่งบัญชี

  • วันที่ 22 มี.ค. 2554 เวลา 21:04 น.

ศาลอาญาจำคุกผู้บริหารรอยเนท8 ปี18เดือนปรับ1.88ล้าน ฐานตกแต่งบัญชี ปกปิดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่รอลงอาญา

ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาลงโทษนายกิตติพัฒน์ เยาวพฤกษ์ ผู้บริหารบริษัท รอยเนท จำกัด (มหาชน) กรณีตกแต่งบัญชีเพื่อลวงบุคคลอื่น ปกปิดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้จำคุก 8 ปี 18 เดือนและปรับ 1.88 ล้านบาท
          
เมื่อวันที่  24 ก.พ. 2546 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษบริษัท รอยเนท จำกัด (มหาชน) และนายกิตติพัฒน์ กรณีตกแต่งบัญชีเพื่อลวงบุคคลอื่น ลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสาร ปกปิดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ (อินไซเดอร์ เทรดดิ้ง) ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยศาลอาญากรุงเทพใต้รับพิจารณาเฉพาะส่วนของนายกิตติพัฒน์ จนเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาว่านายกิตติพัฒน์ มีความผิดตามมาตรา 300 ประกอบมาตรา 56 มาตรา 59 มาตรา 238 มาตรา 241 มาตรา 246 มาตรา 274 มาตรา 275 มาตรา 296 มาตรา 298 และมาตรา 312 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ปี35 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
         
การกระทำความผิดของจำเลย เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด รวมลงโทษจำคุก 16 ปี 36 เดือน และปรับเป็นเงิน 3.76 ล้านบาท แต่จำเลย ให้การสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ จึงให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง เป็นจำคุก 8 ปี 18 เดือน โดยไม่รอลงอาญา และปรับ 1.88 ล้านบาท
         
ทั้งนี้ ความผิดหลายกรรมต่างกันในกรณีนี้ เช่น ความผิดตามมาตรา 246 ซึ่งไม่รายงาน ตามที่มีหน้าที่ 9 ครั้ง ลงโทษ 9 กระทง โดยจำคุกกระทงละ 4 เดือน รวมจำคุก 36 เดือน เมื่อลดโทษกึ่งหนึ่งจึงเป็นจำคุก 18 เดือน.

ข่าวอื่นๆ