ชาวปาล์มขู่ปิดถนน

วันที่ 18 มี.ค. 2554 เวลา 20:49 น.
ชาวปาล์มฮึม 24 มี.ค.ไม่ได้ราคาปาล์ม 7 บาท 6 จังหวัดปิดถนนลงใต้

นายลือชา   อุ่นยวง   นายกสมาคมชาวสวนปาล์มสุราษฏร์ธานี   เปิดเผยว่า  ทางสมาคมชาวสวนปาล์ม  6 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฏร์ กระบี่ ตรัง  นครศรีธรรมราช   ระนอง  ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) เพื่อให้แก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยขณะที่ราคารับซื้อผลปาล์มอยู่ที่ 4.20  บาทต่อกก.เท่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่กนป.ได้มีมติไว้  ที่  7-7.50  บาทต่อกก.ตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกนป.ได้เคยรับปากไว้และเป็นมติของกนป.ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาชาวสวนได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข แต่ไม่ได้รับการตอบรับฉะนั้น ชาวสวนจะรอฟังการประชุมของกนป.ในวันที่  24 มี.ค. หากไม่ได้ราคาตามที่เสนอ ชาวสวนปาล์ม 6 จังหวัดจะปิดถนนในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์เพื่อปิดทางจราจรลงภาคใต้ทั้งหมดทันที