บินไทยขายตั๋ว1.6 หมื่นทุกเส้นทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

วันที่ 18 มี.ค. 2554 เวลา 17:40 น.
บินไทยอุ้มคนไทยกลับบ้านคลอดตั๋วโดยสารราคาเดียว 1.6 หมื่นบาท ทุกเส้นทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า  บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาได้ โดยจำหน่ายบัตรโดยสารเที่ยวเดียวราคาพิเศษสำหรับผู้โดยสารคนไทย(Thai Citizen Fare) ที่ต้องการเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น กลับประเทศไทยจากทุกเมือง ได้แก่ นาริตะ ฮาเนดะ โอซากา นาโกยา และฟูกูโอกะ  ทุกเส้นทางในชั้นประหยัด ราคาสุทธิที่นั่งละ 1.6 หมื่นบาท

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่นในทุกจุดบินของการบินไทยเดินทางระหว่างวันที่ 11 มี.ค. – 30 เม.ย.นี้   สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือขอคืนบัตรโดยสาร ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ โดยให้ติดต่อสำนักงานขายการบินไทยหรือตัวแทนจำหน่ายได้ จนถึงวันที่  30 เม.ย.นี้

“การร้องเรียนว่าบริษัทขายตั๋วแพง ขอชี้แจงว่าการขายโดยสารของสายการบินส่วนใหญ่ นำระบบบริหารรายได้มาใช้ในการควบคุมการสำรองที่นั่ง ระบบจะเปิดให้มีการสำรองที่นั่งตามจำนวนที่นั่งในชั้นโดยสารที่มีอยู่ในแต่ละเที่ยวบิน ระดับราคาในแต่ละชั้นโดยสาร ระยะเวลาการสำรองที่นั่งใกล้วันเดินทาง และช่วงเวลาที่มีการเดินทางท่องเที่ยวหนาแน่น ดังนั้นการที่มีผู้โดยสารสำรองที่นั่งใกล้วันเดินทาง โดยเฉพาะในเที่ยวบินที่มีการสำรองที่นั่งสูงเกือบเต็ม  ระบบจะดำเนินการยืนยันที่นั่งในระดับราคาสูงตามปกติในระบบโดยอัตโนมัติ” นายปิยสวัสดิ์ กล่าว