บอร์ดผลไม้ของบ612ล้านรับมือฤดูผลไม้ปี54

วันที่ 07 มี.ค. 2554 เวลา 21:54 น.
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เตรีมของบ 612 ล้านบาทบริหารจัดการช่วงผลไม้ออกจากภาคตะวันออกและใต้ในปี54

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ บอร์ดผลไม้ที่มีนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานว่า  ที่ประชุมได้มีมติเตรียมของบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.) ประมาณ  612 ล้านบาทเพื่อใช้ในการบริหารจัดการผลไม้ปี 2554 ที่จะออกในเดือน พ.ค. เป็นต้นไปทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้

ทั้งนี้ในส่วนของผลไม้ภาคตะวันออกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก)คาดว่าจะมีผลไม้ออกสู่ตลาดประมาณ 7.3 แสนตันเท่ากับปี 2553 สำหรับผลไม้ภาคใต้คาดว่าจะมีปริมาณ6.7 แสนตัน มากกว่าปี 2553ประมาณ 12% โดยงบประมาณที่ขอไปจะนำมาใช้เพื่อการกระจายสินค้าในประเทศ เพื่อส่งเสริมการแปรรูป และส่งเสริมการบริโภคในประเทศ