สรุปโครงสร้างค่าไฟฟรีเม.ย.นี้

วันที่ 07 มี.ค. 2554 เวลา 20:27 น.
กกพ.สรุปโครงสร้างค่าไฟฟ้าฟรีเม.ย.นี้ ก่อนประกาศใช้เดือนก.ค. ยันไม่ผลักภาระให้กฟผ. โดยจะดึงผู้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากร่วมรับภาระ

นายดิเรก  ลาวัณย์ศิริ   ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า นโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟรี90 หน่วย/เดือน จะไม่ผลักภาระงบประมาณในการดูแล 1.2หมื่นล้านบาทให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แน่นอน แต่จะนำไปคำนวณในโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนเม.ย. นี้

ทั้งนี้ในหลักการภาระที่เกิดจากการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีจะเกลี่ยไปยังกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ซึ่งมีทั้งที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายบุคคลและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม แต่วิธีการยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน ว่าจะเลือกแบบใดและคำนวณลักษณะไหน  เพราะจะมีการกำหนดอัตราค่าไฟตามช่วงเวลาด้วย จะต้องไปพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด

สำหรับเงื่อนไขของผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีนั้น เบื้องต้นจะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์  เพราะจะตรงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้น้อย คาดว่าจะมีประมาณ 7 ล้านครัวเรือน  โดยบ้านแต่ละหลังจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก คือ พัดลม หม้อหุงข้าว ตู้เย็น  และโทรทัศน์  แต่ไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้ 

"เรคกูเลเตอร์จะพยายามบริหารภาระการอุ้มค่าไฟฟ้าฟรีให้เหมาะสมที่สุด แต่ต้องยอมรับว่าหลักการใครใช้ไฟฟ้ามากก็ต้องจ่ายมากอยู่แล้ว  คาดว่ารายละเอียดทั้งหมดจะเสร็จในเดือนเม.ย. หลังจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในเดือนพ.ค. ก่อนที่จะเริ่มมีผลในทางปฏิบัติเดือนก.ค."นายดิเรก กล่าว

ด้านน.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รมว.พลังงาน  กล่าว ภายหลังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตในภาพรวม 13 เขตว่า  เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้คำปรึกษา พัฒนาระบการให้บริการและการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการ ร่วมกับเรคกูเลเตอร์ในแต่ละเขตด้วย

ขณะเดียวกันจะยังมีภาระกิจในด้านการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน   การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน

อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีแนวทางชัดเจนในการพัฒนาพลังงานของไทยให้มีความมั่นคง และเพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยเรคกูเลเตอร์จะเป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานและมีความเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน