กบง.ชดเชยดีเซลเพิ่ม50สต.

  • วันที่ 04 มี.ค. 2554 เวลา 09:52 น.

กบง.ชดเชยราคาดีเซลเพิ่มอีก 50 สตางค์ รวมชดเชย 5 บาทต่อลิตร คาดมีเงินเหลือชดเชยได้ไม่ถึงสิ้นเดือนนี้ หลังกองทุนฯ เหลือเงินอยู่ 7,000 ล้านบาท

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมมีมตินำเงินกองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงชดเชยน้ำมันดีเซลบี2 เพิ่มเติมอีก 50 สตางค์ต่อลิตร รวมเป็นเงินที่ชดเชยทั้งหมด 5 บาทต่อลิตร จากเดิมที่ชดเชยอยู่ที่4.50 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ จะทำให้มีเงินไหลออกจากกองทุนฯจากการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลวันละ 302 ล้านบาทต่อวัน หรือเดือนละ 9,054 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนฯมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้อุดหนุนได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้

สำหรับฐานะกองทุนฯ ล่าสุด กองทุนมีเงินเหลืออยู่ทั้งสิ้น 2.09 หมื่นล้านบาท แต่ในจำนวนนี้ต้องนำไปใช้หนี้ที่เกิดจากการชดเชยรถแท็กซี่ให้หันมาใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 3 หมื่นคัน เป็นเงิน 1,200 ล้านบาท ชดเชยราคาเอ็นจีวี 2 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงเดือนก.ย. 2553 – ก.พ. 2554 จำนวน 2,400 บาท

รวมถึงชดเชยราคาเอ็นจีวีที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้ตรึงราคาต่อตั้งแต่เดือนมี.ค.-มิ.ย.2554 คาดว่าจะใช้เงินจำนวน 1,600 ล้านบาท และตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ระหว่างช่วงเดือนมี.ค. – เม.ย. 2554 จำนวน 8,800 ล้านบาท รวมเงินที่ต้องใช้ชดเชยทั้งสิ้นจำนวน 1.4 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ขณะนี้กองทุนฯมีเงินสดที่จะนำมาตรึงราคาน้ำมันดีเซลประมาณ 7,000 ล้านบาท

“ขณะนี้กองทุนฯได้นำเงินไปตรึงราคาน้ำมันดีเซลแล้วทั้งสิ้น 9,026 ล้านบาท หากรัฐบาลมีนโยบายจะตรึงราคาออกไปอีก ก็จำเป็นต้องหาแนวทางอื่นมาใช้ เนื่องจากกองทุนฯ เหลือเงินอยู่ไม่ถึง 1 หมื่นล้านบาทแล้ว และมีเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้า” นพ.วรรณรัตน์ กล่าว

ขณะเดียวกันได้มอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ไปศึกษาแนวทางการตรึงราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกพช.ต่อไป

ด้านสถาการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกขณะนี้ยังในระดับสูง เหตุจากปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลาง แต่เชื่อว่าเหตุการณ์น่าคลี่คลายในเร็วๆ นี้ เพราะประชาคมโลกต้องเข้ามาดูแล เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก ราคาน้ำมันก็จะเริ่มผ่อนคลายลง 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการดูแลราคาน้ำมันดีเซล และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกบง. พิจารณา ก่อนที่จะเข้าที่ประชุมกพช.ต่อไป

สำหรับยอดการใช้น้ำมันดีเซลในเดือนม.ค.และก.พ. 2554 อยู่ที่ 52-53 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปีที่แล้วที่มีการใช้อยู่ที่ 49-50 ล้านลิตรต่อวัน แต่ถือเป็นปริมาณที่ปกติ เนื่องจากต้นปีเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร อัตราการใช้น้ำมันดีเซลจึงเพิ่มขึ้นมาก และเมื่อถึงหน้าฝนยอดการใช้ก็จะลดลงตามฤดูกาล การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตรจึงไม่ได้เป็นผลให้การใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ