โครงการยาง8แสนไร่ส่อล่ม

วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 21:11 น.
ยาง  8 แสนไร่ส่อล่ม เกษตร ตีกลับให้ สกย. ทบทวนเรื่อง หลังแนวทางประมูลกล้ายาง 3ปีรวดของรมช.เกษตรฯส่อขัดระเบียบสำนักนายกฯ

นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผอ.สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งว่าไม่สามารถส่งเรื่องการจัดหากล้ายางพาราด้วยการประมูลจัดหากล้ายางในโครงการส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่ใหม่  8 แสนไร่โครงการ  3 ปี(2554-56)วงเงิน  3.9 พันล้านบาท โดยการรวมจำนวนกล้ายางใน 3 ปีมาประมูลในคราวเดียวกัน ตามแนวทางของ นายศุภชัย โพธิ์สุ  รมช.เกษตร และสหกรณ์ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่า  มติครม.ให้ได้งบประมาณมาดำเนินการจัดหากล้ายางพาราเพียงปีเดียวคือปี  54 ที่ให้ใช้งบกลาง  580  ล้านบาท การที่จะไปจัดประมูลกล้ายางในส่วน 2ปีและ 3  ทั้งที่ยังไม่มีการตั้งงบประมาณเข้ามา ไม่สามารถทำได้เนื่องจากขัดกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักนายกรัฐมนตรี  

"แนวทางจัดหากล้ายาง ทางรมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็เห็นว่าเมื่อราคากล้ายางสูงถึง  40-50 บาทต่อกล้า  การจัดหากล้ายางเพียงปีเดียวราคา  25 บาทต่อกล้า ไม่น่าจะจัดหาได้  ควรจะรวมจำนวนกล้ายางทั้ง 3ปี  หรือ  64  ล้านกล้าวงเงิน 1.6 พันล้านบาท มาประมูลในคราวเดียวกัน จะทำให้เอกชนที่มีกำลังยอมขาดทุนปีแรกแต่จะมีกำไรในปีที่ 2-3  มาร่วมประมูล เพราะต้นทุนผลิตไม่เกิน  15  บาทต่อกล้า ซึ่งเมื่อเรื่องการจัดหาทำไม่ได้ เรื่องการปรับราคาก็เสนอไม่ได้  ฉะนั้นในเรื่องนี้จะเร่งหารือรมช.เกษตรฯเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปเพราะจะต้องจัดหาให้ได้ก่อนฤดูฝนที่จะเริ่มปลูกยาง"นายวิทย์กล่าว