เกษตรลั่นงดปล่อยน้ำทำนาปรังเด็ดขาด

วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 20:05 น.
เกษตรฯลั่นปีนี้ไม่ปล่อยน้ำนาปรังรอบสอง หวั่นซ้ำรอยแล้งวิกฤตปี53 เผยขณะนี้น้ำใน 2 เขื่อนหลักเหลือเพียง22-33%

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้มงวดในการจัดสรรน้ำ  เพื่อรักษาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ประเทศให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางไว้    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตน้ำซ้ำรอยกับปี  2553  ที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนได้จนนำมาสู่ปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งประเทศ ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นปี กระทรวงเกษตรฯได้แถลงชัดเจนแล้วว่า ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวนา งดทำนาปรังรอบที่สอง ซึ่งทางกรมชลประทานจะไม่มีการปล่อยน้ำให้อย่างแน่นอนเพื่อสงวนน้ำไว้สำหรับทำนาปี

"กระทรวงเกษตรฯจะไม่ให้มีการเลื่อนการทำนาปี ซ้ำรอยกับที่แล้วอย่างแน่นอน ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการเตือนเกษตรกรแล้วว่าไม่ควรทำนาปรังรอบสองแต่ปรากฏว่าเกินแผนไปเกือบ 100% ทำให้ต้องมีการปล่อยน้ำมาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ในปีที่ผ่านมาวิกฤตหนักจึงเป็นบทเรียนสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ  ซึ่งผมย้ำแล้วว่า ปีนี้ต้องไม่ซ้ำรอยกับที่  53 ต้องใจแข็ง กันทั้งกระทรวง เพราะฉะนั้นปีนี้ควรงดทำนาปรังรอบสอง เด็ดขาดเพราะขณะนี้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ส่งสัญญาแล้วว่าเหลือน้ำใช้การได้ประมาณ 2-3,000  ล้าน  ลบ.ม.หรื อ 22-33% เท่านั้น  ซึ่งปริมาณน้ำทั้งหมดต้องใช้จนถึงเดือนเม.ย. ตามแผนบริหารน้ำในฤดูแล้ง"นายธีระกล่าว