บอร์ดปาล์มเท200ล้านชดเชยผู้ผลิต

วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 19:17 น.
มติบอร์ดปาล์มแห่งชาติ ใช้งบ200ล้านบาทชดเชยผู้ผลิตตรึงราคาปาล์มไม่เกิน47บาทต่อลิตร พร้อมคงมาตรการนำเข้าปาล์มดิบ1.2แสนตัน แต่ให้นำเข้าล็อตแรกก่อน 3หมื่นตันใน15วัน

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท ชดเชยแก่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุน ซึ่งจะทำให้มีน้ำมันปาล์มขวดออกสู่ท้องตลาดจำหน่าย

"ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.เป็นต้นไปจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มอีก โดยประชาชนสามารถหาซื้อน้ำมันปาล์มในทุกรูปแบบทั้งแบบขวด ถุง และปี๊ปได้ทุกที่ในราคาไม่เกิน 47 บาทต่อลิตร ซึ่งในช่วงแรกจะใช้จุกสีฟ้าเหมือนเดิมก่อน แต่ภายใน 3 วันกระทรวงพาณิชย์จะเปลี่ยนสีจุกให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น”  นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวว่า แนวทางการปัญหาการขาดแคลนในระยะสั้นเพื่อให้ประชาชนมันใช้ในทันที ทำโดย กนป.มีมติให้ยืมสต็อกน้ำมันปาล์มจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มภายในประเทศจำนวน 10,000 ตัน นำมาผลิตน้ำมันบรรจุขวด ถุง ปี๊บ

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานจะให้ยืมน้ำมันปาล์มอีกจำนวน 5,000 ตัน เพื่อส่งมอบให้โรงกลั่นผลิตเป็นน้ำมันมันปาล์มขาย ซึ่งทั้งสองส่วนทำให้มีน้ำมันปาล์มดิบรวมจำนวน 15,000 ตัน คาดว่าจะผลิตเป็นน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 1011 ล้านลิตร เพื่อขายให้กับประชาชนในราคา 47บาท:ลิตร โดยในสต๊อกส่วนนี้ รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายชดเชยให้กับโรงกลั่นในปริมาณดังกล่าวในอัตรา 9.50 บาทต่อลิตร

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติให้คงมาตรการการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 1.2 แสนตันไว้ โดยล็อตแรกจะเปิดให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไขจำนวน 30,000 ตัน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่มีมติ โดยจัดสรรให้กับโรงกลั่น 10 แห่ง เพื่อขายราคาในลิตรละ 47บาทซึ่งส่วนนี้รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างให้ผู้ผลิตลิตรละ 5 บาท