ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟ้องนายกฯออกคำสั่งไม่ชอบ

  • วันที่ 21 ก.พ. 2554 เวลา 21:18 น.

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟ้องนายกฯ ห้ามใช้ความเค็มในการเพาะสัตว์น้ำ ระบุเดือดร้อนทั่วประเทศ  ร้องศาลปกครอง  สั่งคุ้มครองชั่วคราว

นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว อุปนายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ได้ฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  กรณีออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งห้ามผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืด  ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 7 ก.ย.  2553 ต่อศาลปกครอง   โดยเป็นการยื่นฟ้องและขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว จนกว่าผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เพิ่งตั้งเมื่อต้นเดือนก.พ.   จะมีผลการศึกษาออกมา 

ทั้งนี้เนื่องจากคำสั่งดังกล่าว สร้างความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมหลายพันรายทั่วประเทศ  และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่มีรายได้จากเลี้ยงกุ้งปีละกว่า  2 หมื่นล้านบาทต่อปี  วงการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกปีละ  3  พันล้านบาท

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ