กรอ.เบรกลดเก็บเงินกองทุนน้ำตาล

วันที่ 14 ก.พ. 2554 เวลา 13:35 น.
กรอ.คงเก็บ5บาทเข้ากองทุนน้ำตาล อ้างลด 4บาทประชาชนไม่ได้ประโยชน์ทำให้ราคาสินค้าถูก
 
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุม กรอ.มีมติให้คงเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไว้ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัมตามเดิม เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าการปรับลดเงินเข้ากองทุนจาก 5 บาทเหลือ 4 บาทตามข้อเสนอของผู้ประกอบการด้านอาหรและเครื่องดื่มไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการปรับลดราคาสินค้าขั้นสุดท้าย
 
ทั้งนี้ ในอดีตจนถึงปัจจุบันการคงเก็บเงินเข้ากองทุนเกิดประโยชน์ทำให้ไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณของภาครัฐในการเข้าไปดูแลปัญหาเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือปัญหาราคาน้ำตาลทรายขาดแคลน และระยะเวลาสิ้นสุดการชำระหนี้ 7 พันกว่าล้านบาทภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค.นี้ ขณะที่มีเงินเข้ากองทุนฯเดือนละ 800 กว่าล้านบาท และถ้าไม่เก็บเงินเข้ากองทุนฯผู้ประกอบการได้ประโยชน์มากกว่าแต่ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 
 
นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่าแม้ว่าราคาน้ำตาลทรายในประเทศไทยจะถูกกกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่มีระบบการควบคุมการรั่วไหลได้ดีทั้งน้ำตาล ก , ข และ ค และกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาน้ำตาลทรายขาดแคลนนั้นกำลังควบคุมการกระจายสินค้าและสต็อกอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามมีบางฝ่ายในที่ประชุมเสนอให้น้ำตาลออกจากบัญชีรายชื่อสินค้าควบคุมแต่ที่ประชุมไม่เห็นด้วย