พาณิชย์จำหน่ายน้ำมันปาล์มศาลากลางจังหวัดพรุ่งนี้

วันที่ 12 ก.พ. 2554 เวลา 18:11 น.
พาณิชย์ เริ่มจำหน่ายปาล์มนำเข้า 47 บาท/ขวด ที่ศาลากลางจังหวัดพรุ่งนี้

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude palm olein) รอบแรก จำนวน 30,000 ตัน นำมาผลิตเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยผลิตได้ประมาณ 22 ล้านขวด จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ผลิตและจำหน่ายไปแล้ว 12 ล้านขวด คงเหลือจำหน่ายได้อีก 10.27 ล้านขวด จะนำออกจำหน่ายให้ประชาชนได้วันละ 1 ล้านขวดจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 แต่ยังมีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่ายังหาซื้อน้ำมันปาล์มไม่ได้

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้ปรับช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้น้ำมันปาล์มถึงมือ ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยประชาชนสามารถหาซื้อน้ำมันปาล์มได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร องค์การคลังสินค้าได้นำมาจำหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป ต่างจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ และจุดจำหน่ายที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 และจุดจำหน่ายอื่นๆ เช่น งานธงฟ้า สำหรับน้ำมันปาล์มที่จะนำเข้า 120,000 ตัน จะเร่งนำเข้าให้เร็วที่สุด เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนโดยเร็วที่สุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถหาซื้อน้ำมันปาล์มได้ตามสถานที่ดังกล่าว และหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน  1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ