หวั่นครม.ห้ามใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืดกระทบเลี้ยงกุ้ง

วันที่ 09 ก.พ. 2554 เวลา 17:37 น.
หวั่นมติครม.ห้ามใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืดกระทบฟาร์มเลี้ยงกุ้งทั้งประเทศ

นายนิกร  จำนง ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ที่มีพล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน    ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการประมง และหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขว้างโดยพบว่ากระทบต่อการเลี้ยงกุ้งของประเทศกว่า  25  จังหวัดทั่วประเทศ ความเสียหายกว่า  1.8 หมื่นล้านบาทและจะมีผลต่อปริมาณกุ้งที่จะออกสู่ตลาดในประเทศ

นอกจากนี้ค่าความเค็มในการเลี้ยงกุ้งแวนาไมท์ อยู่ที่ระดับ  1-5 พีพีทีเท่านั้นและเมื่อเก็บผลผลิตค่าพีพีทีจะเป็น ศูนย์ไม่มีความเค็ม  จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้ำจืดแต่มติครม.ทำให้เกิดผลกระทบทั่วประเทศ ร่วมทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์ ของเอกชน    ที่ประชุมจึงมีมติให้ทำหนังสือถึงครม.เพื่อ พิจารณาในการทบทวนมติดังกล่าวโดยระหว่างนี้ให้กรมประมง ไปดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี