ปิดอ่าวช่วงปลาทูวางไข่

  • วันที่ 02 ก.พ. 2554 เวลา 13:28 น.

กรมประมง เตรียมปิดอ่าวช่วงปลาทูวางไข่ ประจวบ ชุมพร สุราษฏร์

ดร.สมหญิง  เปี่ยมสมบูรณ์  อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงเตรียมจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย (ปิดอ่าวฝั่งทะเลไทย) ประจำปี 2554 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค.   2554 รวมระยะเวลา 3 เดือน มีผลบังคับใช้ในอาณาเขตพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยการกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะ “ปลาทู” สัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่จำเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550   ทั้งนี้ฝ่าฝืน มีโทษ  ปรับตั้งแต่ ห้าพันบาท ถึง หนึ่งหมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ