สธ.แนะเกษตรทบทวนขึ้นทะเบียนสารเคมี

วันที่ 27 ม.ค. 2554 เวลา 17:04 น.
รมช.สาธารณสุข แนะทบทวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร เนื่องจากสถิติเกษตรกรป่วยด้วยสารเคมีพุ่งเฉียด9พันคน

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายควบคุมการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แต่การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรกลับมีปริมาณสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นควรจะมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนของสารอันตรายใหม่ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค

จากสถิติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปี 2551 พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลด้วยอาการป่วยจากสารพิษของยากำจัดศัตรูพืช 8,919 คน เสียค่าใช้จ่ายกว่า 47 ล้านบาท สอดคล้องกับผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกที่พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดเคยป่วยจากพิษของสารเคมี โดยมีเกษตรกรถึง 14% ที่ใช้สารเคมีต้องห้าม 

ในปีนี้ สธ. ได้ดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส เน้นเรื่องการป้องกันการเจ็บป่วยจากสารกำจัดศัตรูพืชทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภคทั่วไป โดยจะกระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและแนวทางการป้องกันอย่างชัดเจนสู่หน่วยงานระดับต่างๆ นอกจากนี้ได้มอบให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หาแนวทางการนำสมุนไพรไทยมาใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อาทิ สะเดา

"การใช้สารกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรจะต้องใส่ถุงมือ สวมหน้ากากปิดปากจมูก และสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรงที่ผิวหนังและการสูดเข้าทางจมูก"นางพรรณสิริกล่าว

ทั้งนี้ วัตถุอันตรายที่มีการควบคุมการนำเข้าตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2551 แบ่งออกเป็น 4 ชนิด โดยในปี 2552 นำเข้าถึง 118,151 ตัน วัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนแล้วประกอบด้วยสารกำจัดแมลง 133 ชนิด สารกำจัดวัชพืช 136 ชนิด สารป้องกันกำจัดโรคพืช 112 ชนิด สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและอื่นๆอีก 58 ชนิด