จ่อขอขึ้นราคาอาหารสัตว์

วันที่ 27 ม.ค. 2554 เวลา 14:44 น.
อาหารสัตว์จ่อขอ “พาณิชย์” ปรับราคาขึ้น 5-10% หากน้ำมันดิบทะลุ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ประธานคณะกรรมธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ทางผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความจำเป็นที่ต้องขอปรับราคาเพดานอาหารสัตว์จากกรมการค้าภายในเพิ่มขึ้น 5-10% เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาหรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15-45% โดยเฉพาะกลุ่มแป้งทั้งข้าวโพด กากถั่วเหลือง และมันสำปะหลัง ที่ใช้เป็นสัดส่วนผลิตอาหารสัตว์ถึง 60%

ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมากจากราคาพลังงานเป็นหลัก โดยเฉพาะน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการนำพืชที่สามารถผลิตทั้งอาหารสำหรับบริโภคและนำไปทำเป็นพลังงานทดแทน ถูกนำไปใช้เพิ่มขึ้น เกิดการแย่งวัตถุดิบกัน รวมทั้งผลจากภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง