นายกฯเผยสัญญาสัมปทานมือถือได้ข้อยุติแล้ว

วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 20:33 น.
นายกฯเผยสัญญาสัมปทานมือถือได้ข้อยุติเป็นความเห็นของคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้วแล้วเตรียมนำเข้าครม.1 ก.พ.นี้ก่อนมีมติจะดำเนินอย่างไรต่อไป

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่รร.อโนมา ย่านราชประสงค์กรณีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)เข้าพบเมื่อช่วงสายวันนี้(25ม.ค.) ว่า นายจุติมารายงานเบื้องต้นถึงการดำเนินการหลังจากที่มีคำพิพากษาของศาล และคำตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานทั้งหมดในทุกกรณีของ 4 บริษัทผู้ให้บริการ เป็นการนำมาดูว่ากระบวนการที่ให้คณะกรรมการตามมาตรา 13 และ 22 ตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ไปศึกษามีความเห็นกลับมาอย่างไร เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะเข้าครม.วันที่ 1 ก.พ.
         
"ดูแล้วเห็นว่าน่าจะมีความชัดเจน เพราะแนวทางต่อไปเป็นการดำเนินการโดยยึดตามหลักของกฎหมายและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเรื่องนี้คงใช้เวลาไม่นาน เพราะข้อยุติที่เป็นความเห็นของคณะกรรมการฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ต้องไปขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆเช่น กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และมีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการฯอยู่แล้ว" นายกฯ กล่าว
         
เมื่อถามว่าหลังจากที่รัฐเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้แล้วจะเกิดผลอะไรขึ้น นายกฯ กล่าวว่า ขอให้ครม.พิจารณาและมีมติออกมาก่อน แล้วจึงจะบอกว่าขั้นตอนวิธีการดำเนินการจะเป็นอย่างไร