คมนาคมเล็งเพิ่มถนนเชื่อมรถไฟฟ้าบางซื่อ-รังสิต

วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 20:03 น.
“คมนาคม”วางแผนเชื่อมโครงข่ายรองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต บริเวณม.ธรรมศาสตร์ ชูสถานีเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางและเมืองมหาวิทยาลัย 

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมเรื่องการเชื่อมต่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต ตนได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมทางหลวง(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ซึ่งมีแผนจะทำให้สถานีม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปวางแผนโครงข่ายถนนเพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าในบริเวณชุมชนและม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยทางสนข.จะทำการศึกษารายละเอียดในการออกแบบและวางแผนพัฒนาผังของสถานีม.ธรรมศาสตร์

ในส่วนของทช.จะเข้าไปทำถนนโลเคิลโรด และประสานงานกับสำนักผังเมือง จ.ปทุมธานี  ในการสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนดังกล่าว ร่วมกับทล.ซึ่งจะต้องทำถนนเชื่อมต่อกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนนวนคร ทั้งนี้ การทำให้สถานีม.ธรรมศาสตร์ ให้เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง และเมืองมหาวิทยาลัย นั้น จะดำเนินการเบื้องต้นโดยสร้างระบบเครือข่ายจัดแบ่งพื้นที่เป็นบล็อก ให้สามารถเดินเท้าได้ ผ่านการจัดสรรพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ลาน โดยมีอาคารจอดและจร ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มีการผสมผสานระหว่างอาคารพักอาศัย สำนักงาน ร้านค้าปลีก และบริการต่างๆ และการปรับปรุงการจราจรเพื่อเดินทางเข้าสู่รถไฟฟ้า

สำหรับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 10 กม. มีจุดเริ่มต้นจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต มีสถานีประกอบด้วยสถานี  คลองหนึ่ง สถานีเชียงราก และสถานีม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในพื้นที่จ.ปทุมธานี