สสปน.ชงของบ1.6พันล.กระตุ้นจัดประชุมสัมมนาในไทย

  • วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 18:13 น.

สสปน.ชงงบปี 2555 เข้าครม.ทะลุ 1,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30%  หนุนไมซ์ไทยฝ่าการเมืองติดลบ ดูดต่างชาติเข้าไทย 8.2 แสนคน

นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. เปิดแผยภายหลังการประชุมปฏิบัติการภายในองค์กรพัฒนากรอบแผนงานและงบประมาณประจำปี 2555 ร่วมกับเอกชนท่องเที่ยวว่า ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ สสปน.เตรียมเสนองบประมาณประจำปี 2555 จำนวน 1,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เทียบกับปีงบประมาณประจำปี 2554 และงบกระตุ้นกลางปี จำนวน 780 ล้านบาท โดยใช้สำหรับการบริหารจัดการปกติ 1,075 ล้านบาท  และส่วนที่เหลือใช้สนับสนุนการจัดการประชุมสัมนาและนิทรรศการ(ไมซ์) ต่างชาติและคนไทย เช่น การประชุมโรตารี่โลก 200 ล้านบาท เป็นต้น

ทั้งการของบประมาณดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนนักท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยใช้งบสนับสนุนคนละ 2,000 บาท แต่สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประเทศเพิ่มขึ้น 46 เท่าเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ โดยแผนยุทธศาสตร์ในปีหน้า สสปน.จะร่วมมือกับเอกชน จัดทำศูนย์ไคซิสแมนเนจเม้นท์ ภายใต้งบประมาณจำนวน 10-15 ล้านบาท  รองรับปัญหาวิกฤตทางการเมือง ภัยธรรมชาติ โดยยอมรับว่าการประกาศชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจไมซ์ ซึ่งสสปน.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คาดว่าสัปดาห์หน้าจะสรุปภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจไมซ์ในปีนี้ได้

“ถ้าปัญหาการเมืองมีความยืดเยื้อ ภาพพจน์ประเทศไทยจะมีความเสียหายและถูกเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์แย่งลุกค้า เพราะที่ผ่านมาไมซ์ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนพ.ย.ปีก่อน ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีก สสปน.อาจต้องเสียงบประมาณการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ” นายอรรคพล กล่าว 

นอกจากนี้สสปน.จะใช้งบ 50 ล้านบาท จัดทำศูนย์อินเทลลิเจ้นท์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลครบวงจรให้กับภาคธุรกิจไมซ์ สามารถนำข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ในการปรับแผนธุรกิจรองรับการแข่งขันในอนาคต  รวมถึงร่วมมือกับหอการค้าไทยพัฒนาบุคคลากรของไทย รองรับธุรกิจไมซ์ในอนาคตด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ