"กรณ์"นั่งคุมประชาวิวัฒน์

วันที่ 14 ม.ค. 2554 เวลา 17:01 น.
ครม.มอบ "กรณ์"คุมประชาวิวัฒน์

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติแผนปฏิรูปประเทศไทย โดยเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการติดตามผล 9 มาตรการ ซึ่งในฐานะ รมว.คลัง ก็จะประธานดูเรื่องนี้เอง และจะมีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นรองประธานคณะกรรมการ ที่จะแบ่งกันดูแลรับผิดชอบมาตรการต่างๆ ขณะที่แต่ละมาตรการก็จะมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบหลักอีกด้วย พร้อมกันนี้ ยังจะมีการตั้งหน่วยงานเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินมาตรการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี จะเปิดเวลาในทุกๆ วันอาทิตย์ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนี้ไปรายงานปัญหา อุปสรรคของแต่ละมาตรการด้วย รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายของแต่ละมาตรการ และเปิดให้สื่อมวลชนตรวจสอบได้ด้วย

นายกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ได้อนุมัติมาตรการสินเชื่อ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ที่จะปล่อยให้แก่แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และหาบเร่ แผงลอยแล้ว โดยหลังจากนี้ การให้บริการสินเชื่อ บางส่วนจะเริ่มวันที่ 14 ก.พ. และบางส่วนจะเริ่มประมาณเดือน มี.ค.นี้