เกษตรเตรียมประมูลกล้ายาง

วันที่ 14 ม.ค. 2554 เวลา 14:48 น.
เกษตรฯเตรียมประมูลกล้ายาง  8 แสนไร่ เดือนกพ.

นายศุภชัย โพธิ์สุ  รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงข่าวโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แห่งใหม่ระยะที่  3 จำนวน  8 แสนไร่ตามนโยบายส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปลูกยางโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.)ตามมาตรา  21 ทวิ ของพรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งจะสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยไม่เกินรายละ  2-15 ไร่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เคยมีสวนยางพารามาก่อน 

ทั้งนี้ ในการจัดหากล้ายางพาราสำหรับใช้โครงการนั้นจะมีการเปิดประมูลในเดือนก.พ.นี้โดยขณะนี้ได้ให้สกย.ไปยกร่างทีโออาร์เพื่อทำการประมูลกล้ายาง ให้ทันฤดูการเพาะปลูกนี้ สำหรับเกษตรกรที่ประสงค์ร่วมโครงการสามารถยื่นคำร้องขอได้ตั้งแต่ 15 ก.พ.-15 มี.ค.  2554 ที่สำนักงานสกย.ทั่วประเทศ