เกษตรฯเตรียมพร้อมงานพืชสวนโลก

วันที่ 14 ม.ค. 2554 เวลา 14:21 น.
เกษตรฯ เตรียมความพร้อมงานพืชสวนโลก คาดคนชมงาน 99 วัน ไม่ต่ำ 2 ล้านคน 

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยบรรหาร ศิลปะอาชา สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  ประธานที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 รวมเวลา 99 วัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล 3 วโรกาส คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2555 และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2555 ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งโครงการพระราชดำริและโครงการส่วนพระองค์ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านพืชสวนในระดับนานาชาติด้วย

นายธีระ กล่าวว่า ได้มีการตอบรับในเบื้องต้นแล้ว 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น  จีน ตุรกี ภูฎาน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เนปาล ซูดาน มาเลเซีย เคนยา  และอินโดนีเซีย เพื่อร่วมจัดสวนนานาชาติ  ขณะที่สวนเดิมที่เหลือได้แก่ ลาว  อินเดีย  เวียดนาม กัมพูชา  แอฟริกาใต้ มอรอคโค  สเปน  อิหร่าน บังคลาเทศ  กาตาร์  มอริเตเนีย  อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อร่วมงาน   โดยคาดว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ   ร่วมงานอย่างน้อย 30 ประเทศ และมีการตั้งเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ชมงาน ทั้งในและต่างประเทศให้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า  2  ล้านคน ตลอดระยะเวลาจัดงาน