บีโอไอร่วมคณะรองนายกฯ เยือนซาอุฯ หารือลงทุนร่วมกัน

Sponsored Content
วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 10:36 น.
บีโอไอร่วมคณะรองนายกฯ เยือนซาอุฯ หารือลงทุนร่วมกัน
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ร่วมคณะนำโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ รมว.กระทรวงการลงทุน รมว.กระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรยั่งยืน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดตั้งโครงสร้างการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกสาขาให้มีความต่อเนื่อง และสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว