ปตท.ปรับโหมดธุรกิจสู้เทรนด์อนาคต โชว์โมเดลรถยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 18:45 น.
ปตท.ปรับโหมดธุรกิจสู้เทรนด์อนาคต  โชว์โมเดลรถยนต์ไฟฟ้า
CEO ปตท. ชูวิสัยทัศน์ปรับธุรกิจรองรับเทรนด์ใหม่ ตั้งเป้า Net Zero ลุยธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าววิสัยทัศน์ในงานสัมมนา Future Forum “Shaping Energy Industry and Beyond for Sustainable Future” ในงาน FTI Expo 2022 จ.เชียงใหม่ ว่า กลุ่มปตท. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบรุนแรงขึ้นในทุกปี จึงให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) โดยเน้นให้มีการปรับตัวมุ่งสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ผลการดำเนินงานเราต้องเป็นเลิศ ผ่านการปรับวิสัยทัศน์เป็น Powering Life with Future Energy and Beyond มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงรุกธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจยาและสุขภาพ

2. โลกเราต้องรักษ์ ด้วยการผลักดันการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. และตั้งเป้าที่จะปลูกป่าบกและป่าชายเลนให้ได้ทั้งสิ้น 3.1 ล้านไร่ ภายในปี 2030

และ 3.สังคมไทยเราต้องอุ้มชู ด้วยการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ อาทิ ลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มและขยายเวลาตรึงราคา NGV ช่วยเหลือผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดตั้งหน่วยตรวจรักษาครบวงจร ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้น พร้อมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามภายในงาน FTI Expo 2022 กลุ่ม ปตท. จัดแสดงผลสำเร็จด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แนวคิด Journey to the Green Future and Beyond อาทิ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ การเกษตรอัจฉริยะ วัสดุและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ Circular living