เติมด่วน!!! พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ปรับขึ้น 50 สต.

วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 17:09 น.
เติมด่วน!!! พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ปรับขึ้น 50 สต.
ผู้ค้าน้ำมันขยับราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต. ส่วนดีเซลไม่เปลี่ยนแปลง มีผล 29 มิ.ย.

PTT Stationและบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 29 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  52.56 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  45.15 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่  44.04 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 44.88 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 37.54 บาทต่อลิตร พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 50.64 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 46.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร