บีโอไอร่วมเสวนาเวิร์กช็อปใต้กรอบเอเปคเพื่อการฟื้นตัวอุตฯ อากาศยาน

Sponsored Content
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 13:34 น.
บีโอไอร่วมเสวนาเวิร์กช็อปใต้กรอบเอเปคเพื่อการฟื้นตัวอุตฯ อากาศยาน
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้เข้าร่วมเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Facilitating MSMEs into Sustainable Players for the Economic Recovery: The case of MSMEs in the aerospace industry” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร และผ่านการประชุมทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งหมด 200 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคเกี่ยวกับโอกาสที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนจากอุตสาหกรรมอากาศยาน และแนวทางปฏิบัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ MSME เข้าร่วมในห่วงโซ่มูลค่า