บีโอไอแสดงความยินดี “พิธีมอบโรงเรือนอัจฉริยะ” ยกระดับวิสาหกิจชุมชน

Sponsored Content
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 15:48 น.
บีโอไอแสดงความยินดี “พิธีมอบโรงเรือนอัจฉริยะ” ยกระดับวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) ให้วิสาหกิจชุมชนเงาะป่าพาราไดซ์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากบริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก นับเป็นโครงการนำร่องที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาสู่ความยั่งยืนในภาคการเกษตร