logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

"วิโนน่า"ผู้อาสาดูแลสุขภาพ (น้องสาว) ผู้หญิงทุกคน

21 มิถุนายน 2565

ฟังมุมมองจาก "อิทธิพล ศรีอิทยาจิต" เจ้าของแบรนด์ "วิโนน่า" ผู้อาสาดูแลสุขภาพ (น้องสาว) ผู้หญิงทุกคน

ชายผู้อาสาดูแลสุขภาพ (น้องสาว) ผู้หญิงทุกคน......

ฟังมุมมองจาก "อิทธิพล ศรีอิทยาจิต" กรรมการผู้จัดการบริษัท วิโนน่า คอสเมติกส์ เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ "วิโนน่า" กับจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าวิจัยศึกษาสมุนไพรไทยอย่างจริงจัง ก่อนพัฒนามาสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องสำอางที่ดูแลจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ