ครม.ตั้ง “นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์” นั่งเลขาบีโอไอคนใหม่

วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 16:05 น.
ครม.ตั้ง “นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์” นั่งเลขาบีโอไอคนใหม่
ครม.ไฟเขียวตั้งเลขาบีโอไอคนใหม่ ‘นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์’ ลูกหม้อบีโอไอ แทนคนเก่าเกษียณอายุโดยจะมีตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เสนอแต่งตั้ง นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

สำหรับนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์  ปัจจุบันอายุ 48 ปี ได้เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2538 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ ลงทุน ปฏิบัติงานในกองต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการลงทุน, กองการต่างประเทศ, กองแผนงานและพัฒนา และทำหน้าที่เลขานุการของเลขาธิการบีโอไอ 2 ท่าน ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจการลงทุน และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดทำยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่งมีภารกิจจัดทำ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน ใหม่ พ.ศ. 2558 – 2565” นับเป็นการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่ของบีโอไอ

นายนฤตม์ฯ ได้เลื่อนตำ แหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อปี 2554 เป็นผู้อำนวยการสำนัก สารสนเทศการลงทุน เมื่อปี 2557 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน เมื่อปี 2558 ที่ปรึกษาด้านการ ลงทุน ระดับทรงคุณวุฒิเมื่อปี 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2560