เช็คเลย!!! เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านราย

วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 15:30 น.
เช็คเลย!!! เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านราย
ครม.เคาะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4 ส่วนขยาย ลดค่าที่พัก 40 % แจกคูปอง 600 บาท หวังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเมืองรอง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย  โดยเพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ เสนอ และขยายระยะเวลาโครงการไปจนสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดเมืองรอง

ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 แยกเป็น  ส่วนที่ 1 ได้สิทธิรับส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 10 ห้อง หรือ คืน )  ส่วนที่ 2 ได้สิทธิรับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

ส่วนที่ 3 ได้สิทธิคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว แยกเป็น 1.รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป

2.รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย