บีโอไอ ร่วมเสวนาในงาน EV Forum 2022

Sponsored Content
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 10:29 น.
บีโอไอ ร่วมเสวนาในงาน EV Forum 2022
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ EV Ecosystem พลิกโฉมยานยนต์ไทย ในงานสัมมนา EV Forum 2022 : Move Forward to New Opportunity จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับฐานเศรษฐกิจ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำมาตรการของภาครัฐ ทั้งในส่วนของบีโอไอ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นๆ ในการร่วมกันสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยทั้ง Ecosystem ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย