บีบโรงกลั่นส่งกำไรโปะกองทุนน้ำมันฯ กดราคาลงลิตรละ1 บาท

วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 18:30 น.
บีบโรงกลั่นส่งกำไรโปะกองทุนน้ำมันฯ กดราคาลงลิตรละ1 บาท
‘บิ๊กตู่’ ขอโรงกลั่นฯ นำกำไรค่าการกลั่นดีเซล 5-6 พันล้านพยุงฐานะกองทุนน้ำมันฯ ขณะที่กำไรค่ากลั่นเบนซิน 1 พันล้าน ช่วยลดขายปลีกลิตรละ1 บาท เล็งออกมาตรการประหยัดพลังงาน ปิดป้ายไฟ ปิดแอร์ก่อนห้างปิด

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดเผยภายหลังกาประชุมหารือมาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน อันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันนำส่งกำไรค่าการกลั่นน้ำมันดีเซล ที่จะจัดเก็บได้ประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อสมทบเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และส่งกำไรจากค่าการกลั่นน้ำมันเบนซิน 1,000 ล้านบาทต่อเดือน นำมาลดราคาน้ำมันเบนซินให้กับผู้ใช้ทันที โดยคาดจะสามารถปรบลดราคาน้ำมันได้อย่างน้อย 1 บาทต่อลิตร

ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือโรงแยกก๊าซนำส่งกำไรส่วนเกิน  50% เข้ากองทุนน้ำมันฯ ซึ่งคาดจะจัดเก็บได้ 1,500 ล้านบาทต่อเดือน โดยแนวทางทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว นอกเหนือจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสใหม่ที่รอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะให้บริษัทเอกชนที่นำพนักงานไปท่องเที่ยวในเมืองรอง สามารถนำค่าใช่จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ส่วนเมืองหลักหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า รวมถึงจัดงานอีเวนท์ในต่างจังหวัดนิติบุคคลจะสามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน โดยจะมีผลระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-31 ธ.ค.65

อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟป้ายโฆษณา และให้ห้างสรรพสินค้าปิดแอร์ก่อนปิดห้าง 1 ชั่วโมง 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ซึ่งที่ผ่านมามีการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 นั้น จะไม่ได้ทำต่อเพราะกระทบต่อภาระของกองทุนประกันสังคม และปัจจุบันก็กำลังมีการเจรจาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำอยู่ด้วย มาตรการนี้จึงสิ้นสุดอายุ