กฟผ. นำร่องติดตั้ง LED ประหยัดพลังงาน 7วัด ชวนท่องเที่ยวถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ ยามค่ำคืน 

วันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 12:36 น.
กฟผ. นำร่องติดตั้ง LED ประหยัดพลังงาน 7วัด ชวนท่องเที่ยวถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ ยามค่ำคืน 
กฟผ. เปิดโครงการ “เชียงใหม่ Light Up” ติดตั้ง LED และพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วย 7วัดประหยัดพลังงาน ชวนคนไทย-ต่างชาติ เที่ยวเชียงใหม่ยามค่ำคืน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ “เชียงใหม่ Light Up” ที่ กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งจากส่วนกลาง และใน จ.เชียงใหม่ จัดขึ้น สอดรับกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ เป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน นับเป็นกิจกรรมที่ทุกหน่วยงาน ได้ผนึกกำลังแสดงเจตนารมณ์มุ่งผลักดันให้ จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการชั้นนำระดับสากล

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฯ นี้ขึ้น นอกจากเพื่อมุ่งพัฒนาศาสนสถาน โดยเฉพาะวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล 

พร้อมมีส่วนร่วมส่งเสริม ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสร้างความปลอดภัย ภายในวัดด้วยไฟส่องสว่างสวยงามยามค่ำคืน รวมถึงการนำนวัตกรรมพลังงานที่มีประสิทธิภาพในศาสนสถานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนองเป้าหมายการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 

โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง LED 3 ประเภท คือ LED Floodlight, LED Street-Light และ Solar LED Street-Light รวม 106 โคม ภายใน 7 วัด บนเส้นทาง ถนนคนเดินท่าแพ ได้แก่ วัดหมื่นล้าน  วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู และวัดศรีเกิด คาดว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 57,800 หน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ได้ถึง 30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบบริหารจัดการการใช้งาน ควบคุมการเปิด-ปิดไฟระยะไกลผ่าน Mobile Application ที่สามารถติดตามข้อมูลการใช้งาน ทั้งการแสดงสถานะเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แสดงค่ากำลังไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน และย้อนหลัง พร้อมแสดงภาพจากระบบกล้อง CCTV  

โดย กฟผ. จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการตรวจติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการในมิติต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่า ประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

โครงการ "เชียงใหม่ Light Up" นี้ กฟผ. ได้จับมือกับพันธมิตรเพิ่มอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ ลานประตูท่าแพ ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ @ ท่าแพ” ในรูปแบบล้านนาย้อนยุค 

ทั้งนี้ ภายในงานมีการฉายภาพมุมสูงของวัด และแสงไฟตลอดถนนคนเดินท่าแพ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงมีน (MEAN) และวงเขียนไขและวานิช โดยตลอดทั้ง 3 วัน จะมีการเปิดไฟส่องสว่าง (Light Up) วัดทั้ง 7 รวมถึงมีซุ้มเกมงานวัดให้นักท่องเที่ยว ร่วมเล่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดแสดงสินค้าชุมชนของ จ.เชียงใหม่  และชุมชนรอบ กฟผ. ให้นักท่องเที่ยวเลือกช้อปอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถเข้าชมความงดงามยามค่ำคืนของวัดทั้ง 7 ได้ทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนาตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป