‘สุริยะ’ ชี้ ‘ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค หนุนอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือแจ้งเกิด

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 12:15 น.
‘สุริยะ’ ชี้ ‘ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค หนุนอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือแจ้งเกิด
‘ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์’ ปลุกเศรษฐกิจภาคเหนือกว่า 225 ล้านบาท เดินหน้าดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์รองรับกิจกรรมเปิดประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ ดีพร้อม (DIPROM)  ได้เดินหน้าจัดมหกรรมแสดงสินค้า DIPROM MOTOR SHOW 2022 จําหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเป็นการกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดภาระให้ผู้บริโภค รองรับการเปิดประเทศหลังปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นของขวัญให้กับประชาชน  

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดีพร้อม จึงได้พัฒนาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือของดีพร้อม ที่เรียกว่า DIPROM Meeting Industrial Conference and Exhibition Center หรือ DIPROM MICE CENTER ณ จังหวัดลำปาง ให้รองรับการจัดประชุมนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนสินค้าชุมชน และสินค้าของเอสเอ็มอี รวมถึง DIPROM MICE CENTER นี้ จะเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมสัมมนา หรือเจรจาธุรกิจในภาคเหนือ สำหรับผู้ประกอบการจากทั่วประเทศไทย จึงจะมีบทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่างๆ ให้มียอดการเข้าพักและใช้บริการเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ระดับภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และในระดับประเทศ

นอกจากนี้ ดีพร้อม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นำร่องการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านโมเดลการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง ภายใต้กิจกรรม DIPROM MOTOR SHOW 2022 ระหว่างวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปางและพื้นที่ภาคเหนือ สูงถึง 225 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เพียง 2 ล้านบาท ถือเป็นอัตราเพิ่มกว่า 100 เท่า  

ขณะเดียวกันได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน และมียอดจอง/ซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน มีการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในงาน ที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมโดย ดีพร้อม เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเจรจาธุรกิจ และการใช้บริการในภาคธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการอื่น ตลอดจนเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

การจัดงานดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการแสดงศักยภาพความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี เช่น ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีการบูรณาการความร่วมมือ ซึ่งช่วยยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ พร้อมกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาค มีการขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจน อันส่งผลต่อการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ภายใต้นโยบาย “DIPROM CARE: ดีพร้อมแคร์” ที่ดีพร้อมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี ดีพร้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน และมีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยังได้เตรียมขยายผลการจัดกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในมิติ Area Based ให้กระจายความเจริญเติบโตไปยังฐานรากชุมชน ผนวกกับการดึงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หรือ S-Curve ในระดับประเทศ ตลอดปี 2565 และเตรียมการที่จะจัดกิจกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ผ่านงาน FTI Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ นำโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ตอกย้ำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม ผลักดัน และต่อยอดการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างใกล้ชิด สะดวก และครอบคลุม ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจในพื้นที่ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และต่อยอดสู่ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ดีพร้อม ได้จัดกิจกรรม “DIPROM ยกขบวนจาก “เมืองรอง” สู่มหานครกรุงเทพฯ” ซึ่งมีผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม อาหาร และ Food Truck ยกขบวนเมนูดังหมุนเวียนสับเปลี่ยนในแต่ละวัน ตลอดจนพาเหรดสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือสหพัฒน์ฯ ราคาพิเศษให้บริการพี่น้องประชาชน ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคมนี้