แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้น 50 สต.

วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 17:38 น.
แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้น 50 สต.
ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต. ขณะที่ดีเซลพรีเมี่ยมรวดเดียว 2 บาท

PTT Station และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมี่ยม ปรับขึ้น 2.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 24 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้  เบนซินอยู่ที่  50.86 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 43.45 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 42.34 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91อยู่ที่ 43.18 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 36.34 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 42.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้น