บีโอไอร่วมบรรยายในงาน Advantage Austria

Sponsored Content
วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 10:32 น.
บีโอไอร่วมบรรยายในงาน Advantage Austria
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ร่วมบรรยายในงาน Roundtable on Bio Circular Green Economy in Thailand หัวข้อ “The Bio Circular Green Policy in Thailand and Support for businesses” จัดขึ้นโดยหน่วยงาน Advantage Austria

ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ฝ่ายพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ณ อาคารชาร์เตอร์สแควร์ เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งบริการสนับสนุนนักลงทุน โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำกับและดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ร่วมบรรยายให้กับคณะผู้แทนบริษัทออสเตรียที่เดินทางเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย