บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม”

Sponsored Content
วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 16:38 น.
บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1-7 และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย หรือบีโอไอฮานอย เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม”

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.00 – 15.45 น.

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรในเวียดนาม และเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสขยายธุรกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมดึงสถาบันการเงิน SCB และ EXIM BANK ร่วมอภิปรายอัพเดทมาตรการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม รวมถึงเชิญสองบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวียดนาม ได้แก่ บริษัท Central Retail Vietnam และ SCG Cement-Building Materials Vietnam มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่นักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RXoEXmpVTuOOYvj4lBY7pQ 

(หรือสแกน QR Code ในโบรชัวร์)

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน

คุณวีรพล จันโททัย  โทร 02 553 8111 ต่อ 6178

คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร โทร 02 553 8111 ต่อ 8399

อีเมล ecosystem@boi.go.th