posttoday

ขอเชิญฟังสัมมนาออนไลน์จากบีโอไอ “8th Thai-Belgian Business Forum”

13 เมษายน 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “8th Thai-Belgian Business Forum”

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

เวลา 15.00 – 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

โดย H.E. Ms. Sibille de Cartier d'Yves เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ และ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมบรรยาย

สัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) และโอกาสการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับบริษัทในประเทศไทย

ลงทะเบียนได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yZ3IgStYTW-sOvr9Q8rjlw 

ขอเชิญฟังสัมมนาออนไลน์จากบีโอไอ “8th Thai-Belgian Business Forum”