บีโอไอผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียว

Sponsored Content
วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 08:00 น.
บีโอไอผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียว
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงเงื่อนไขโดยเฉพาะในกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนมาโดยตลอด เพื่อผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมดุลและยั่งยืน

อ่านประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ที่:

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทร. 0 2553 8111

head@boi.go.th

www.boi.go.th

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ**