logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

บีโอไอผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียว

01 มีนาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงเงื่อนไขโดยเฉพาะในกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนมาโดยตลอด เพื่อผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมดุลและยั่งยืน

อ่านประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ที่:

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทร. 0 2553 8111

[email protected]

www.boi.go.th

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ**

บีโอไอผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียว