เติมด่วน!!! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 50-60 สต. ยกเว้นดีเซลคงเดิม

วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 17:09 น.
เติมด่วน!!! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 50-60 สต. ยกเว้นดีเซลคงเดิม
ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคากลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ 50-60 สต.ส่วนดีเซลรัฐยังตรึงราคาไว้คงเดิม

PTT Station และบางจาก  ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี  20 และ แก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 28 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้  เบนซินอยู่ที่  41.46 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.05  บาทต่อลิตร                          แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 32.84 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 33.78 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 26.14 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตรดีเซล                  พรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 35.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร