แอร์บัสเปิดสรรหาบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต

วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 20:59 น.
แอร์บัสเปิดสรรหาบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต
แอร์บัสเปิดสรรหาบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต ในช่วงแรกของปี 2565 จะมีการจ้างงานจากทั่วโลกราว 6,000 อัตรา

แอร์บัส ประกาศว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนหลังสถานการณ์โควิด-19 และในขณะที่แอร์บัสเดินหน้าเตรียมความพร้อมอนาคตของการบินและดำเนินการตามแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonisation) แอร์บัสก็ประกาศความมุ่งหมายที่จะเริ่มแผนการสรรหาบุคลากร เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในปี 2565 จำนวนประมาณ 6,000 อัตราทั่วโลกสำหรับทุกหน่วยธุรกิจของแอร์บัส

“แอร์บัสได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นตลอดช่วงวิกฤตโควิด และได้วางรากฐานสำหรับอนาคตที่สดใสสำหรับการบินที่ยั่งยืน สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการสรรหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมในขอบเขตความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ของเราเมื่อเราผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว พร้อมกับเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของบริษัทฯ” นายเธียรี่ บาริล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการสถานที่ทำงานของแอร์บัส กล่าว

นายเธียรี่ บาริล กล่าวว่า ภายหลังจากการเปิดสรรหาบุคลากรรอบแรกซึ่งจะเกิดขึ้นทั่วโลกและครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจของเรา เราจะกำหนดจำนวนการจ้างงานบุคลากรภายนอกใหม่อีกครั้งในช่วงก่อนกลางปี 2565 และจะทำการปรับให้เป็นไปตามความต้องการของเรา เราจะไม่เพียงแค่มองหาบุคลากรที่มีทักษะใหม่ ๆ (new skills) ที่จำเป็นต่อแอร์บัสในโลกหลังสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น แต่เราจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย (diversity) ให้เกิดขึ้นทั้งบริษัท อีกทั้งยังสนับสนุนวัฒนธรรมที่มีความปลอดภัยและการยอมรับความแตกต่าง (inclusive) นับเป็นการตอกย้ำให้ทีมแอร์บัสพร้อมบุกเบิกการบินและอวกาศที่ยั่งยืน

ประมาณหนึ่งในสี่ของแผนการสรรหาบุคลากรควรมุ่งเน้นไปที่การจัดหาบุคลากรทักษะใหม่ที่จะมาสนับสนุนโครงการต่าง ๆ และความมุ่งมั่นในระยะยาวของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) และเทคโนโลยีไซเบอร์ หนึ่งในสามของการสรรหาบุคลากรทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้กับนักศึกษาจบใหม่