แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้น 50 สต.ส่วนดีเซล 10 สต.

วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 17:06 น.
แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้น 50 สต.ส่วนดีเซล 10 สต.
ผู้ค้าน้ำมันอั้นไม่อยู่ ปรับขึ้นราคาขายปลีกกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ อีก 50 สต. ส่วนดีเซลขอปรับ 10 สต. ส่งผลขายปลีกเฉียดลิตรละ 30 บาท

PTT Station และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น แก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.10 บาทต่อลิตร มีผล 20 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่ 40.56 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 33.15 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 31.64 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 32.88 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี85 อยู่ที่ 24.94 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10 อยูที่ 29.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20  อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 35.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร