เลี้ยวเข้าปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้นราคาอีก 50 สต.ส่วนดีเซลคงเดิม

Sponsored Content
วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 17:14 น.
เลี้ยวเข้าปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ขึ้นราคาอีก 50 สต.ส่วนดีเซลคงเดิม
ผู้ค้าน้ำมันอั้นไม่อยู่ ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ครั้งที่2 ของสัปดาห์นี้ 50 สต.ต่อลิตร รวมสัปดาห์นี้ขึ้นราคาไปแล้วลิตรละ 90 สต.

PTT Station และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น แก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 14 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  40.06 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 32.65 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 31.14 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 32.38 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่  24.64 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่  29.84 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 29.84 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่ 29.84 บาทต่อลิตร ,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 35.86 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร