logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ศก.เริ่มฟื้น อุตฯปูนซีเมนต์รอรับอานิสสงฆ์เมกะโปรเจ็คพลิกปีนี้โต 2 %

ศก.เริ่มฟื้น อุตฯปูนซีเมนต์รอรับอานิสสงฆ์เมกะโปรเจ็คพลิกปีนี้โต 2 %

12 มกราคม 2565

ผู้ประกอบการปูนฯลุ้นเมกะโปรเจ็คภาครัฐ ดันเติบโตเป็นบวก หลังปีก่อนเผชิญโควิดติดลบ 1 % ชี้ดีมานด์ยังทรงตัวปีละ 35 ล้านตัน พร้อมเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)   เปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในปี 2564 และแนวโน้มในปี 2565 ว่า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยก็คล้ายกับอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องปรับตัวให้ก้าวข้ามความท้าทายหลายประการที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น การเข้ามาของเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรม การสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงด้านทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม/ ชุมชน ด้านกฎหมายและระเบียบ เป็นต้น

ทั้งนี้ทิศทางความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะสอดคล้องไปกับภาคการก่อสร้างของประเทศ ทั้งของภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และของภาคเอกชน ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เป็นต้น แบ่งเป็น 1. ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างและงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประมาณร้อยละ 89

2. ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณร้อยละ 10 และ 3. ปูนซีเมนต์สำหรับงานพิเศษ ประมาณร้อยละ 1  ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2563) ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ประมาณ  30 – 35 ล้านตัน/ ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 - 60 ของกำลังการผลิตโดยรวม

ส่วนการส่งออกในปี 2564 มีสัดส่วนร้อยละ 12 เพื่อระบายอุปทานส่วนเกินที่เหลือจากความต้องการใช้ภายในประเทศ และรักษาระดับการผลิตเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

อย่างไรก็ตามจากวิกฤตการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงมีปัจจัยบวกจากงบประมาณภาครัฐ ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการอื่นๆ ดังนั้นการปรับตัวในอุตสาหกรรมจึงมุ่งเน้นการผลักดันสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น

รวมถึงการขยายไปยังการขายโซลูชั่นให้ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วนได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น โดยอัตราการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2564 ยังติดลบอยู่ 1%  ขณะที่ปี 2565  คาดการณ์จะกลับมาขยายตัว 2%

นายชนะ  กล่าวว่าในปีนี้ TCMA ยังเดินหน้าดำเนินการเรื่อTงการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งกระบวนการผลิต การทำเหมืองตามแนวทาง Green Mining ควบคู่การดูแลชุมชนโดยผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคีในประเทศและต่างประเทศ กำหนด“Mission 2023” ตั้งเป้าในปี 2566 ลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการทดแทนปูนเม็ด ให้ได้ 1 ล้านตันCO2 เทียบเท่าปลูกต้นไม้กว่า 122 ล้านต้นโดยผู้ผลิตทุกรายพร้อมใจส่งปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก”  เข้าสู่การใช้งานในวงกว้างทั่วประเทศ เพื่อให้การลดก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย