แม็คโคร หยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ ย้ำค้าปลีกส่งเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 14:09 น.
แม็คโคร หยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ  ย้ำค้าปลีกส่งเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
แม็คโคร หยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ ปักหมุดเป็นแหล่งรวมบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย้ำภาพค้าปลีกรักษ์โลก 

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  แม็คโคร ประกาศเจตนารมณ์ปลุกกระแสการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ ‘Say Hi to Bio, Say No to Foam : แม็คโครรักษ์โลก ชวนใช้ผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อม’ วางเป้าหมายสู่การเป็นธุรกิจที่ยกเลิกจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายในวงกว้างด้วย

สำหรับ โครงการฯดังกล่าว แม็คโครได้คัดสรรบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องหลายรายการ โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้มากกว่า 282 รายการ ผลิตจากชานอ้อย เยื่อยูคาลิปตัส และข้าวโพด เป็นสินค้าทดแทนโฟมบรรจุอาหาร โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารให้การตอบรับเป็นอย่างดีและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

“ทำให้สามารถลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ได้กว่า 100 ล้านชิ้น  ตั้งแต่เปิดโครงการมาเกือบ 3 ปี และผู้ประกอบการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 12 % ตอกย้ำการเป็นแหล่งรวมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง” นางศิริพร กล่าว 

สำหรับ ‘Say Hi to Bio, Say No to Foam’ เป็นโครงการที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านโชห่วย ผู้บริโภคทั่วไป หันมาให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 -1,000 ปี  อีกทั้งยังเดินตามเป้าหมายของภาครัฐ ในการมุ่งหยุดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์โฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาของแม็คโคร ภายในปี 2565 ด้วย