บรอมส์โกรฟ มุ่งพัฒนาโรงเรียนประจำ รับความต้องการผู้ปกครอง ห่วงเสี่ยงโควิด

วันที่ 04 ธ.ค. 2564 เวลา 14:34 น.
บรอมส์โกรฟ มุ่งพัฒนาโรงเรียนประจำ รับความต้องการผู้ปกครอง ห่วงเสี่ยงโควิด
บรอมส์โกรฟ ชูกลยุทธ์ ‘บับเบิล’ รับเปิดเทอมพร้อมจับเทรนด์ผู้ปกครองชาวไทยหันส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนประจำ-ลดพึ่งพิงเรียนออนไลน์ คุมเสี่ยงช่วงโควิดยังไม่คลี่คลาย

มร ฮาวเวริ์ด วู หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ กล่าวว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศไทยที่ผ่านมา ความนิยมของครอบครัวชาวไทยที่มีต่อโรงเรียนประจำได้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อรัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์การควบคุมการระบาดของโควิดและตัดสินใจเปิดโรงเรียนภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ผู้ปกครองจำนวนมากได้ตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ เพื่อให้ลูกๆได้อาศัยประจำอยู่ในหอพัก และพบปะผู้คนภายในหอพักเท่านั้น ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการระบาดของไวรัสได้ในระดับหนึ่ง

โดยนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศเปิดโรงเรียน นักเรียนประจำของเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปรกติ นั่นรวมถึงนักเรียนต่างชาติที่อยากกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอีกด้วย ผู้ปกครองต่างชาติของเรามีความเชื่อมั่นในมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิดภายในประเทศไทย และทางโรงเรียนได้สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบถึงมาตรการการป้องกันการระบาดที่เราปฏิบัติเพิ่มเติมภายในโรงเรียนด้วย นอกจากนั้น สำหรับนักเรียนต่างชาติ พวกเขาต้องปฏิบัติตามมาตรการการกักตัว ก่อนผ่านเข้าประเทศอีกด้วย 

ขณะที่ แผนกโรงเรียนประจำของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ได้มีการบริหารจัดการแบบ “ฟองสบู่” (Bubbles) กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายในหอพักจะได้รับการควบคุม เปรียบเสมือนเราอาศัยอยู่ในฟองสบู่ นักเรียนประจำจะถูกจัดกลุ่มย่อยเพื่อการเว้นระยะห่าง

และจำกัดวงในการมีปฏิสัมพันธ์และการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดของโควิดในวงกว้าง มีมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด ไม่ว่าจะเป็น การตรวจหาเชื้อของทั้งนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าในหอพักและเป็นประจำเมื่ออาศัยอยู่ในหอพัก การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการดูแลระบบถ่ายเทอากาศภายในหอพัก ตารางการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ เพิ่มการทำกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนประจำ 

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดให้มีทีมพยาบาลดูแลนักเรียนและบุคลากรของหอพักอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง การจัดสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ทำให้นักเรียนยังคงรักษาระยะห่างทางกายภาพ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขายังสามารถเรียน ทำกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ถือเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร เพื่อตอบรับกับ “วิถีใหม่” ที่เกิดขึ้น

“โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมีระบบการจัดการโรงเรียนประจำและหอพักเทียบเท่าโรงเรียนประจำชั้นนำในประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น เรายังได้นำระเบียบปฏิบัติและแนวทางการบริหารหอพักและการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนตามแบบของสมาคมโรงเรียนประจำแบบอังกฤษ หรือ The Boarding Schools' Association (BSA) มาใช้ที่โรงเรียนอีกด้วย” มร วู กล่าวเสริม