เซ็นทรัลเวิลด์ คุมเข้มลูกค้าโซน Groove ตรวจ ATK 100% ทุกคน

วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 18:54 น.
เซ็นทรัลเวิลด์ คุมเข้มลูกค้าโซน Groove ตรวจ ATK 100% ทุกคน
เซ็นทรัลเวิลด์ ยกระดับมาตรการเชิงรุกโซน Groove เพื่อความปลอดภัยลูกค้าตรวจ ATK ลูกค้าทุกคนก่อนเข้าใช้บริการ เริ่ม 25 พ.ย.นี้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  แจ้งว่า ขณะนี้ได้ออกมาตรการป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการในโซน Groove โดยจะต้องตรวจ ATK ลูกค้าทุกคน 100%ดังนี้

1. ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนต้องตรวจ ATK 100% และได้ผลตรวจเป็นลบ (ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจ ATK) 2. ศูนย์การค้าจะควบคุมจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการไม่เกิน 1,500 คน โดยใช้หลักเกณฑ์ 1 คนต่อ 5 ตร.ม. โดยแต่ละร้านนั่งได้ไม่เกิน 50% และมีการติดตั้งเครื่องนับจำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ 3. ร้านค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่จำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา 21.30 น.

4. กำหนดทางเข้าพื้นที่โซน Groove เพียงจุดเดียว คือบริเวณประตูทางเชื่อมตึก ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสามารถใช้ทางออกได้ 2 ช่องทางคือ ประตูบานเลื่อนชั้น 1 และชั้น 2 โดยจะมีการแสตมป์สัญลักษณ์ที่ข้อมือลูกค้า กรณีออกนอกพื้นที่ชั่วคราว ทั้งนี้มาตรการยกระดับคุมเข้มข้างต้น มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2564) เป็นต้นไป