ศก.โลกฟื้น-บาทอ่อน ดันส่งออกปีนี้โต 15-16 %

วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 14:30 น.
ศก.โลกฟื้น-บาทอ่อน ดันส่งออกปีนี้โต 15-16 %
‘จุรินทร์’ชี้ส่งออกช่วยชาติ คาดปี’64 โตเกินเป้า 4 เท่าล่าสุดเดือนต.ค. พุ่ง 17.4% นำรายได้เข้าประเทศ 7.5 แสนล้านบาท ยางพารา-ข้าว-ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง-ผลไม้ ขายดี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนตุลาคม 2564 ว่า การส่งออกขยายตัวเป็น 17.4% คิดเป็นมูลค่า 22,738.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 750,016 ล้านบาท โดยภาพรวม  10 เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.-ต.ค.)  การส่งออกขยายตัว 15.7%  คิดเป็นมูลค่า 222,736.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6.95 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้แบ่งสินค้าสำคัญออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มสินค้าเกษตร เดือนตุลาคมขยายตัว 22.5% คิดเป็นมูลค่า 66,048 ล้านบาท ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 มีสินค้าเกษตรสำคัญเช่น ลำไยสด ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง  มะม่วงสด

2.กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เดือนตุลาคม  ขยายตัว 13.5% ยอดส่งออก 56,543 ล้านบาท ขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่ 8 โดยมีสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่  น้ำตาลทราย  ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง กระป๋องและแปรรูป  อาหารสัตว์เลี้ยง

3. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 13.9% คิดเป็นมูลค่า 593,731 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน  เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์  อัญมณีและเครื่องประดับ  แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

นอกจากสินค้าที่เป็นบวก ในเรื่องของตลาดมีตลาดที่ขยายตัวระดับสูง 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี้  1.รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS เป็นตลาดใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ขยายตัว 78.8%  2. เอเชียใต้ ซึ่งเป็นตลาดใหม่เช่นเดียวกัน เช่น อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา

3. อาเซียน 5 (ไม่รวม CLMV ไม่รวม กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) 4. ทวีปแอฟริกา 5. ตะวันออกกลาง 6.  เกาหลีใต้  7. CLMV  8. สหรัฐฯ 9. จีน  10. ลาตินอเมริกา

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเลขการส่งออกปรับตัวดีขึ้นในเดือนตุลาคม มาจากการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขมันสำปะหลังพุ่งสูง ถึง 30%  ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง และคาดว่าจะเจริญเติบโตต่อไปจนถึงไตรมาสที่ 4 

นอกจากนี้ค่าเงินบาทในช่วงเดือนตุลาคม อ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี  และราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพิ่มขึ้น

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  (สนค.)  กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกทั้งปี 2564 มีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัว 15 – 16%  หรือมีมูลค่า 266,379 -268,696 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าประมาณ 4 เท่า (จากเมื่อต้นปี มีการตั้งเป้าไว้ที่ 4%)

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องการจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านออนไลน์ (Online Business Matching: OBM) ในเดือนธันวาคมจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำหรับสินค้าผลไม้ก่อนที่จะออกฤดูกาลผลไม้นั้นๆ และมีกิจกรรมส่งเสริมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็นการทำงานของเซลล์แมนประเทศที่แจ้งความต้องการเข้ามายังส่วนกลางอยู่ตลอดเวลา โดยจะใช้เวลา 2 เดือนที่เหลือในการสร้างมูลค่าให้มากที่สุด