บีโอไอปารีสและแฟรงก์เฟิร์ตจัดสัมมนาออนไลน์โอกาสการลงทุนอุตฯ อีวีในไทย

Sponsored Content
วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 13:35 น.
บีโอไอปารีสและแฟรงก์เฟิร์ตจัดสัมมนาออนไลน์โอกาสการลงทุนอุตฯ อีวีในไทย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ตามเวลาในฝรั่งเศส) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส และนครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกันจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Business and Investment Opportunities in the Electrical Vehicle Sector in Thailand” ให้กับนักลงทุนในยุโรป เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

โดยมีวิทยากรจากบีโอไอ นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมและโอกาสด้านการลงทุน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาสถานีอัดประจุในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในขอบข่ายธุรกิจใหม่ที่ ปตท. ให้ความสำคัญ Mr. Vincent Caulet, Global Automotive Market Manager CETIM (French Technical Center for Mechanical Industry) กล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และ Mr. Erik Ruge, Managing Director บริษัท BMW Manufacturing ประเทศไทย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 84 คน จาก 67 บริษัท