บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

Sponsored Content
วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 11:47 น.
บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารทำความเย็นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม “กิจการห้องเย็น หรือ กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น”
  • กรณีใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ยกเว้นแอมโมเนีย ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
  • กรณีใช้แอมโมเนีย
  • กรณีใช้สารทำความเย็นที่ไม่ใช่สารทำความเย็นธรรมชาติได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CCUS

เพิ่มประเภทกิจการ (ใหม่) “กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ”

  • กรณีใช้เทคโนโลยี Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
  • กรณีทั่วไป ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

ปรับปรุงเงื่อนไข “กิจการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี”

  • กรณีใช้เทคโนโลยี Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
  • กรณีทั่วไป ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th

เว็บไซต์ www.boi.go.th

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ